Haninge Kiropraktorklinik

Qigong

Forntida läkekonst i en modern värld


Qi är vital energi – universums livskraft som flödar genom allt levande. Då denna energi cirkulerar i våra kroppar formar den ett nätverk som förenar organ och dess funktioner till en enhet. Qi håller blodet cirkulerande, värmer kroppen och bekämpar sjukdomar. Det kan ses som varje individs direkta koppling till universum.

Kinesiska forskare har gjort långtgående experiment på effekterna av livskraften Qi. De studierna har visat att Qi förutom att innehålla ljus, har en magnetisk och elektrisk styrka samt micro som elektromagnetiska vågor.
När en person är frisk cirkulerar Qi mjukt så att det bildar en harmoni mellan den fysiska, känslomässiga och andliga aspekten hos individen. Om en individ råkar i disharmoni eller sjukdom, så är det ett resultat av att Qi på något sätt är blockerat eller stört. Behandling med Medical Qigong har visat sig effektivt när det gäller att förbättra kroppens hälsotillstånd.

Vad är medical Qigong? Ett svar ger Doktor Yan Xin, en berömd Qigong Master och expert på traditionell kinesisk medicin, i boken "A new field for contemporary science":

” I gamla tider betraktades Medical Qigong som en kunskap om förbindelsen mellan universum och människan. Idag används Qigong vetenskapligt för att hjälpa människor att hålla en bra balans mellan dem själva och den yttre världen, att förbättra utbytet  och upptagningen av materia med hög energi både från insidan och utsidan av den mänskliga kroppen. Qigong hjälper människor att uppta energi både inom den egna kroppen och från universum. Detta kan ge effekter som i annat fall skulle varit omöjliga att nå.”

En behandling i Medical Qigong går till så att Master fokuserar sin egen vitala energi till patienten. Principen är att ny, vital energi till specifika akupunkturpunkter och kanaler skall sätta igång en läkande process. Teorin fungerar i praktiken eftersom en Master har ett vitalt Qi starkt nog att balansera yin och yang och förbättra mottagarens eget Qi. En Master kan förbättra funktionen av ämnesomsättning och immunsystem.

En av fördelarna med den naturliga Medical Qigong-behandlingen är frihet från användandet av syntetiska mediciner. Qigong har bidragit till att bota från många kroniska tillstånd och ”obotliga” sjukdomar utan några av de biverkningar som är vanliga bland kemiska mediciner. Medical Qigong är effektivt mot många sjukdomstillstånd och fungerar bra tillsammans med såväl västerländsk som traditionell kinesisk medicin.

Idag betraktas Qigong som en vetenskap i Kina. Universitet i världens folkrikaste land har många kurser i ämnet och stora resurser ägnas det vetenskapliga studiet av den gamla läkekonsten. I Kina råder ingen tvekan om att behandling med Medical Qigong ger ökad energi, bättre hälsa och längre liv. I Kina är det sedan länge ett bevisat faktum.

Medical Qigong var en av de bäst bevarade hemligheterna i Kina, fram till 1980. Och ända fram till den kinesiska revolutionen (1949), fick en Master endast lära ut sina färdigheter till en enda elev i nästa generation. Den Master som bröt mot det kejserliga påbudet kunde dömas till dödsstraff.

Qigong Master Jan Dluzewski (började öva 1996, erhöll titeln Master 2006) har nått sina färdigheter i läkekonsten som elev till Grand Master Sven-Olov Jacobsson som tog läkekonsten till västvärlden han är Sveriges första Qigong Grand Master. Han har behandlat människor i alla fem världsdelar och har 50 års erfarenhet av österländs medicin. Sven-Olov Jacobsson Master är Grand Master Peng Jiu Ling. Han föddes i Tang Shan i den kinesiska Hobei-provinsen, uppenbarligen med en naturlig fallenhet och lämplighet för Medical Qigong. Den unge Peng Jiu Lings talang observerades tidigt. Han genomgick en gedigen skolning hos såväl taoistiska samt buddhistiska munkar.

Efter att ha erhållit titeln Master i såväl ”Dao” som ”fuo” studerade Peng Jiu Ling teoretiska aspekter av medical Qigong vid ”chong Hwa Qigong Collage” Hans lärotid avslutades med många års studier för Gao Zhen Gang, en av Kinas aktade Medical Qigong Master.

Studiet av Medical Qigong har tusentals år på nacken, dess hemlighet har generation efter generation förts vidare av religiösa Grand Master, antingen de varit taoister eller buddhister. Deras konst har handlat om att uppnå den högsta fysiska styrkan i syfte att kunna utföra naturlig läkekonst.

En Master har under sin lärotid tränat Medical Qigong varje dag under fem till tio års tid. Han har under åren vägletts och examinerats av en Qigong Grand Master, för att slutligen efter godkända provresultat erhållit titeln Master.
En godkänd Master kan ge effektfulla behandlingar och seriös utbildning i Medical Qigong, en läkekonst som rätt praktiserad kan ge följande effekter: Stärkt och balanserad livsenergi, smärtlindring, stärkt immunförsvar, ett rikare och längre liv, förebyggande av sjukdom samt att efter många års intensiv träning kunna behandla andra.

Enligt kinesiska Qigongmästare tar det upp till fyra behandlingar att bli fri från enklare besvär. För att nå bästa resultat rekommenderas en kur på tolv behandlingar, om önskat resultat visar sig redan vid den sjätte eller exempelvis sjunde, så avslutas behandlingen. Om däremot inget önskat resultat visat sig efter den tolfte behandlingen så görs oftast ett längre eller kortare uppehåll (samma gäller förövrigt vid akupunktur).

Följ oss i sociala medier!