Haninge Kiropraktorklinik

Behandlingar

Som Gonsteadkiropraktor utför vi en specifik kiropraktisk justering utan inslag av rotation. Till skillnad mot manipulation, som betyder att öka rörligheten i en led, utför vi en kiropraktisk justering som har för avsikt att normalisera ryggradens rörelse och därmed förbättra nervernas funktion.

Ett besök hos Gonsteadkliniken ser ut så här:

Kiropraktorn förhör sig om tidigare sjukdomar och skador för att få förståelse för patientens problem.

Kiropraktorn utför ortopediska och neurologiska tester för att utesluta tillstånd som inte är av kiropraktisk natur. Diskens tillstånd har en central roll vid analysen av patientens problem.

För att upptäcka svullnader, ömheter och onormala förändringar i ryggens vävnader undersöker Kiropraktorn
ryggraden med händerna.

En undersökning av ryggradens rörelse visar hur lätt eller svårt en kota rör sig i förhållande till kotan nedanför.
Det är framför allt detta som avgör var vi ska behandla.

Det sista steget i undersökningen är en analys av eventuella röntgenbilder.
Röntgenbilderna avgör inte var justeringen ska göras utan hur den ska göras och framför allt var man inte ska justera.

Att en kota inte rör sig så bra åt ett håll betyder inte att den ska justeras åt det hållet. Den kanske redan ligger så långt åt det hållet som det är möjligt. Detta kan man endast se på en röntgenbild.  En kota har sin optimala funktion när den ligger i en neutral position i förhållande till kotan nedanför eller ovanför.

En Gonsteadkiropraktor är specialutbildad på att tyda röntgenbilder och se hur kotan ligger i förhållande till kotan nedanför och ovanför. Vi ser diskutrymmen och förskjutningar.

På så vis vet vi hur vi ska utföra vår justering för att föra kotan in mot dess neutrala/normala position.
Röntgenbilden visar även om det finns tillstånd som kräver speciella metoder vid justeringen.
På en röntgenbild kan vi även visa patienten hur det ser ut för att öka patientens förståelse för sina problem.

En Gonsteadkiropraktor har minst tre bänkar att växla mellan för att justeringen ska bli så effektiv och mild som möjligt.

Följ oss i sociala medier!