Haninge Kiropraktorklinik

Läkningstid


Hur lång tid behöver kroppen för att läka?

Den naturliga läkningsprocessen tar alltid tid. Det finns vissa grundläggande skeenden i läkningen som kroppen måste genomgå. Vår erfarenhet är att barn svarar på behandling och läker snabbare än äldre som ofta har mer kroniska subluxationer. Din läkning är beroende av bland annat din unika situation, ålder, livsstil och inställning.

Tre generella faser måste kroppen gå igenom för att uppnå optimal läkning. Hur frisk du vill bli är i stor utsträckning upp till dig. Vi vill hjälpa dig att uppnå ditt mål personliga mål genom de tre olika faserna.

Akut fas-Intensivvård

Påfrestningar på kroppen under en lång period kan leda till instabilitet i ryggraden och ge nervpåverkan som utvecklar symtom. I denna fas handlar den kiropraktiska behandlingen om att påbörja stabilisering av din rygghälsa. Därmed kommer du också att känna dig bättre ganska snabbt. Ofta består behandlingen av fem besök under en två- till treveckorsperiod.

Den traditionella kiropraktiken i Sverige har mestadels handlat om just denna akuta fas. Men vi erbjuder dig också möjligheten att stabilisera och stärka din ryggs svagheter efter den akuta fasen.

Stabiliseringsfas-Korrigeringsvård

Nu känner du dig bättre. Det underliggande problemet, svagheten i ryggraden med nervpåverkan, har minskat. Nu gäller det att stabilisera de svaga punkterna. Din roll som patient är att se över vad som kan göras för att själva höja hälsonivån, med goda råd och fortsatt kiropraktisk behandling. Behandlingen hos kiropraktorn består i den här fasen av ca fem besök under två månaders tid.

Underhållsfas-Friskvård

Nu känner du dig bra och ryggraden är stabil. Då är det viktigt att underhålla det som har skapats för att minska risken att få tillbaka problemen. Kiropraktorn hjälper dig att hålla kroppen fri från funktionsstörningar. Du får individuellt anpassad rådgivning om enkla övningar som är bra för att stärka och stretcha just din rygg, dina muskler och leder.

Kontinuerligt underhåll hos kiropraktorn med 1-3 månaders intervall.

Följ oss i sociala medier!